Hooikoortstaping

 

 

 

 

 

Veel mensen hebben last van hooikoorts, klachten zoals een jeukende, verstopte neus, tranende ogen en veel niezen en hoesten. 

Met het tapen wordt er voor gezorgd dat de druk op de longen verminderd wordt, zodat er meer vrijheid in de longen komt. 

Na 1x tapen is er zeker sprake van een vermindering van de klachten.